Resultatbaserad marknadsföring


Kom igång med oss.

Ta reda på mer

Vi har det ni behöver!


Monsefi Marketing är ett modernt marknadsföringsbolag i Stockholm. Med en framtidsfokus jobbar vi flitigt och effektivt för att förstå våra klienters behov och styrkor i syfte att utveckla en långsiktig relation mellan klient och målgrupp. Vårt arbete hjälper våra klienter att utveckla och förbättra sin marknadsposition med mätbara resultat. Våra medarbetare är djupt insatta i våra klienters verksamhetsmål, vilket gör oss engagerade och ansvarsfulla. Vi jobbar med en tydlig kommunikation och en ständig uppföljning med våra klienter för att inte förlora uppsatta mål.

Kontakta oss nu!

Lär känna oss


 • VISION

  Vår vision är att vara det självklara valet för företag med en mindre marknadsföringsbudget. För att uppnå detta är vi framtidsfokuserade och lägger stor vikt på våra medarbetare och klienter. Genom studier och utbildningar ser vi till att ständigt ligga i branschens framkant.

 • ARBETSKULTUR

  Med en tydlig entusiasm för medarbetare och klienter skapar vi en utvecklande arbetskultur där sammanhållning kombinerat med resultatfokus är av största vikt. För att frambringa all potential och motivation har vi tydliga mål, utvärderingar och ständig uppföljning med alla medarbetare.

 • KARRIÄR

  Vi befinner oss i en expansionsfas och är ute efter rätt kompetenser inom kommunikation, försäljning och marknadsföring. Brinner du för marknadsföring, värdesätter du karriären högt och har viljan att arbeta hårt för en bättre framtid? Tveka inte på att göra en ansökan idag!

Våra tjänster


 • MARKNADSFÖRING

  Enligt oss omfattas marknadsföring som de aktiviteter företag gör för att hitta och nå ut till sin målgrupp, samt de aktiviteter som utförs för att sälja dess produkter och tjänster. Våra marknadsföringstjänster utgår alltid ifrån resultatbaserade modeller. Genom personlig kontakt och ett behovsskapande budskap, ser vi till att generera en påvisad försäljning för våra klienter. Processen struktureras och följs upp tydligt i samråd med klient för att bästa möjliga kommunikation med slutkund alltid ska ske.

 • UTBILDNING

  En bra kommunikation är något som skapar intresse och binder relationer. Genom flera års tid av praktisk erfarenhet samt beprövade metoder erbjuder vi målinriktade utbildningar för företag som vill nå framgång genom en bättre kommunikation. Våra skräddarsydda utbildningar inom marknadsföring och kommunikation lär er om hur ett intresse och ett behov skapas kring ert företag och era tjänster. Den förbättrade kommunikationen leder till en effektivare marknadsföring med förbättrade resultat.

Kontaktinformation


Monsefi Marketing AB
Kungsgatan 37
111 56 Stockholm

08-400 255 97